Company Profile

     บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณเล็ก วงศ์สว่าง อดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเจ้าของรายการ I.S. Song Hits ซึ่งเริ่มดำเนินการในรูปแบบธุรกิจสิ่งพิมพ์ (สำนักพิมพ์) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 โดยผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือและนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างมากมาย อาทิ หนังสือเพลง I.S. Song Hits และ The Guitar หนังสือเพลงใส่คอร์ดกีต้าร์เล่มแรกในเมืองไทย, นิตยสาร “ศาลาคนเศร้า” นิตยสารแฟชั่นและแบบผม “สตาร์แฟชั่น” “แฮร์สไตล์” “แฮร์เวิลด์” รวมทั้งหนังสือพ็อกเก็ตบุ้คแนวบันเทิง “ทะลึ่ง” เป็นต้น

     เวลาต่อมา จึงได้เปิดให้บริการงานพิมพ์แก่ลูกค้าทั่วไปในปี 2520 ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทที่ทันสมัย และด้วยปณิธานอันมุ่งมั่น ทำให้ผลงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์และงานพิมพ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ สามารถให้บริการงานพิมพ์อย่างครบวงจรในสถานที่เดียว ทั้งงานก่อนพิมพ์ (Pre-press) งานพิมพ์ (Press) และงานหลังพิมพ์ (Post-Press)

     ปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตและนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยมาให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกระดับ และก้าวสู่ความเป็นผู้นำระดับประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์… “เป็นองค์กรการพิมพ์คุณภาพที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ”

พันธกิจ : สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์คุณภาพ และเป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชน และให้บริการงานพิมพ์คุณภาพสูงแก่ลูกค้าด้วยความจริงใจและความรับผิดชอบ

ลูกค้าของเรา

Experience

     บริษัท วงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจงานพิมพ์กว่า 46 ปี การันตีงานพิมพ์ด้านปฏิทินคุณภาพหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ปฏิทินแขวน ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปฏิทินโปสเตอร์ ปฏิทินจีน ปฏิทินแบบพกพา และปฏิทินในรูปแบบที่ลูกค้ากำหนดเอง ด้วยราคามิตรภาพ ตามงบที่ต้องการ และบริการอย่างมีระดับประทับใจ

ความรู้เกี่ยวกับปฏิทิน (Calendar Knowledge)

ประวัติ/ ความรู้ทั่วไปของปฏิทิน

     “ปฏิทิน” คือ ระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น เป็นเครื่องช่วยนับวัน ชาวบาบิลอน (Babylonian) เป็นผู้ประดิษฐ์ปฏิทินขึ้นเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแบ่งทางจันทรคติ 1 ปีออกเป็น 12 เดือน นานรวม 354 วัน ซึ่งสั้นกว่าสุริยคติประมาณ 11 วัน ในสมัยจูเลียส ซีซาร์แห่งโรมัน ได้มีการกำหนด หนึ่งปีมี 365.25 วัน ดังนั้นทุกๆ 4 ปีจะมีปีอธิกสุรธิน 1 ครั้ง นั่นคือมีวันเพิ่มอีก 1 วันทุก 4 ปี ใน 1 ศตวรรษ ปฏิทินจูเลียนจะมี 36525 วัน ต่อมาสันตะปาปาเกรกอรีได้ สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงการคิดเวลาปฏิทินใหม่ เรียกว่า ปฏิทินเกรกอเรียน ซึ่งถูกนำมาใช้เป็นปฏิทินสากลเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ปฏิทินที่มีใช้อยู่มีดังนี้

 • ปฏิทินทางสุริยคติ
 • ปฏิทินเกรกอเรียน
 • ปฏิทินจูเลียน
 • ปฏิทินสุริยคติไทย
 • ปฏิทินของสาธารณรัฐฝรั่งเศส
 • ปฏิทินญะลาลีย์ (สุริยคติอิหร่าน)
 • ปฏิทินมายา (อเมริกาใต้)
 • ปฏิทินทางจันทรคติ
 • ปฏิทินจันทรคติไทย (ปฏิทินจันทรคติราชการ,ปฏิทินจันทรคติปักขคณนา)
 • ปฏิทินจันทรคติจีน
 • ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ (อิสลาม)
 • ปฏิทินยิว

ชนิดและรูปแบบของปฏิทิน
     ปฏิทินมีหลายรูปแบบและมีการออกแบบที่หลากหลาย สำหรับปฏิทินที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุที่เป็นกระดาษ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

 • ปฏิทินตั้งโต๊ะ
 • ปฏิทินแขวน
 • ปฏิทินแบบพกพา

     ปฏิทินดังกล่าวทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายในเชิงการค้า แต่ก็มีหลายๆ องค์กรที่ทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง โดยมักมีพื้นที่บางส่วนในแต่ละหน้าเป็นส่วนของการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ปฏิทินที่ดูดีจะมีผู้นำมาใช้สอยอย่างกว้างขวางเป็นสื่อในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เสียไป

     ตัวอย่างการใช้ปฏิทินเพื่อการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ เช่น ปฏิทินโฆษณาสินค้า ปฏิทินโฆษณาการบริการ ปฏิทินส่งเสริมการขาย ปฏิทินประชาสัมพันธ์องค์กร ปฏิทินแนะนำสถานที่สำคัญ ปฏิทินแนะนำสถานศึกษา ปฏิทินแนะนำสถานที่เที่ยว ปฏิทินตารางกิจกรรม ปฏิทินประชาสัมพันธ์ร้านค้า ฯลฯ

รูปแบบและรายละเอียดของงานพิมพ์ปฏิทิน
     สำหรับงานพิมพ์ปฏิทินมีหลายรูปแบบทั้งแบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ จนถึงแบบเป็นการ์ดพกติดกระเป๋า ในที่นี้จะกล่าวถึงงานพิมพ์ปฏิทินแบบแขวนและแบบตั้งโต๊ะ

ขนาดของงานพิมพ์ปฏิทิน
     โดยทั่วไปสำหรับการพิมพ์ปฏิทิน จะคำนวณมาจากมาตรฐานกระดาษขนาด 24″ x 35″ หรือ 31″ x 43″

ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ

6”x 8”, 7”x 10”

ปฏิทินแบบแขวน

15”x 21”, 10.25”x 15”, 7.5”x 10.25”, 5”x 7.5”, 3.5”x 5”, 17”x 23.5”(A2), 11.75”x 17”(A3), 8.25”x 11.75”(A4), 5.75”x 8.25”(A5), 4.125”x 5.75”(A6)

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ปกปฏิทินสำหรับงานพิมพ์ปฏิทิน

     โดยทั่วไปงานพิมพ์ปฏิทินจะใช้กระดาษปอนด์ 80 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตมัน/ด้าน 90 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป หรือกระดาษแฟนซี (กระดาษที่มีเนื้อและผิวพิเศษ) บางครั้งใช้กระดาษเนื้อเดียวกับเนื้อในปฏิทิน (โดยเฉพาะงานพิมพ์ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ)

     การพิมพ์และตกแต่งผิวปกปฏิทินสำหรับงานพิมพ์ปฏิทิน มีการพิมพ์ปฏิทิน 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี หรือมากกว่า จะใช้แม่สี 4 สี (CMYK) หรือสีพิเศษก็ได้ มักพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท พิมพ์หน้าเดียวหรือ สองหน้าแล้วแต่การออกแบบ

     งานพิมพ์ปฏิทินสามารถเคลือบ UV เคลือบพลาสติกเงา หรือเคลือบพลาสติกด้าน เคลือบ Spot UV ปั๊มนูน (Embossing) ปั๊มทองหรือฟิล์ม/ฟอยล์สีต่างๆ (Hot Stamping) หากต้องมีการเคลือบดังกล่าว ควรใช้กระดาษอาร์ตที่มีความหนาพอประมาณ (ไม่ต่ำกว่า 128 แกรมขึ้นไป) เพื่อให้กระดาษคงรูป ไม่ม้วนตัว

แบบของการเข้าเล่มปฏิทินในงานพิมพ์ปฏิทิน

     สำหรับงานพิมพ์ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ร้อยห่วงเหล็ก/ห่วงพลาสติกเข้ากับฐาน (ทำจาก กระดาษจั่วปังหุ้มด้วยกระดาษบางขาว/พิมพ์สี) เพื่อความประหยัด สามารถลดการใช้ห่วงร้อยเหลือ 4 ข้อแต่ละข้าง

     สำหรับงานพิมพ์ปฏิทินแบบแขวน เย็บหัวเข้าสันเหล็กเคลือบสี (ทอง/ขาว/ดำ) หรือ ร้อยห่วงเหล็ก/ห่วงพลาสติก

เพิ่มเติมสำหรับงานพิมพ์ปฏิทิน

     สามารถทำการปั๊มไดคัท (Die-cut) เป็นรูปต่าง ๆ บนปกหรือเนื้อในขึ้นอยู่กับการออกแบบ

การปรู๊ฟจากโรงพิมพ์ฯ สำหรับงานพิมพ์ปฏิทิน

 • ปรู๊ฟจาก Computer Printer หรือผ่าน Fax สำหรับงานสีเดียว หรือ สองสี
 • ควรปรู๊ฟแบบ Digital Proof หรือ ปรู๊ฟจากแท่นปรู๊ฟ
 • ** หากเน้นเรื่องสีสันซึ่งจะถูกนำมาใช้เปรียบเทียบกับงานพิมพ์จริง

ระยะเวลาการผลิตงานพิมพ์ปฏิทินสำหรับโรงพิมพ์ปฏิทิน

     ส่งมอบภายใน 9 – 20 วันหลังจากลูกค้าอนุมัติปรู๊ฟแล้ว