ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ร่มโพธิทองแห่งสยาม

ปฏิทินแขวน ชุด สองรัชกาล มหาราชแห่งแผ่นดิน ธ สถิตในดวงใจ ราษฎร์ไทยนิจนิรันดร์

ปฏิทินแขวนสองท่อน ชุด จารึกไว้ในใจไทยทั่วหล้า “คำพ่อสอน”

ปฏิทินแขวนสองท่อน (ฉบับการ์ตูน) ชุด สานต่อ คำพ่อสอน

ปฏิทินตั้งโต๊ะ ชุด ออเจ้ารักษ์วิถีไทย