สิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์
(Commercial Printing)
สื่อสิ่งพิมพ์เชิงพาณิชย์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้ในวงการธุรกิจ ทางด้านการตลาด การติดต่อซื้อขาย การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

หนังสือ วารสาร
(Magazine / Journal)
สิ่งตีพิมพ์ซึ่งมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไป จะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม ภายในมีข้อความและอาจมีภาพประกอบ จุดประสงค์ของหนังสือ/วารสารเพื่อเผยแพร่บทความ ความคิดเห็น กิจกรรม เหตุการณ์ ข่าวสาร 
บทประพันธ์ ความรู้ ความเชื่อ ฯลฯ ให้แก่บุคคลทั่วไปหรือภายในกลุ่ม องค์กร หน่วยงาน

บรรจุภัณฑ์
(Packaging)

งานพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องสามารถรองรับน้ำหนักและมีความแข็งแรงพอที่จะป้องกันสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน การออกแบบรูปทรง การเลือกใช้กระดาษ ตลอดจนความแม่นยำในการผลิตจึงเป็นเรื่องสำคัญ อนึ่งการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ดีย่อมสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าตลอดจนช่วยในการส่งเสริมการขาย 

งานพิมพ์ตามจำนวน
(Print-On-Demand)
คือ การผลิตงานพิมพ์ตามจำนวนที่ต้องการ ด้วยเครื่องระบบดิจิตอล ซึ่งลดขั้นตอนงานพิมพ์ที่จะต้องส่งโรงพิมพ์ลง จึงทำให้การผลิตงานพิมพ์ในรูปแบบ Print on Demand ลดเวลาในการผลิตลงได้มาก ทำให้ควบคุมเรื่องของเวลาในการผลิตได้

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท
(Inkjet)

งานพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet) เหมาะสำหรับการสั่งพิมพ์ขนาดเล็กใหญ่ไม่จำกัด สามารถใช้ได้ทั้งภายในและ ภายนอกอาคาร นิยมใช้ในงานทำป้าย โปรโมชั่น งานตกแต่งหน้าร้าน นิทรรศการงานเปิดตัวสินค้า Billboard ขนาดใหญ่